2018 йил якуни буйича АУЙ утказилиши буйича

 • «Кукон дон махсулотлари» акциядорлик жамияти
 • акциядорлари ДИККАТИГА!

 «Кукон дон махсулотлари» акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши жамият акциядорларининг йиллик Умумий йигилиши 2019 йил 22 март куни соат 14.00 да Кукон шахар Кудуклук кучаси, 27 уйда, жамият мажлислар залида утказилишини маълум килади.

  Акциядорларни руйхатга олиш 2019 йил 22 март куни соат 13.00 дан   бошланади.

 • Умумий йигилишнинг кун тартиби:
 1. Умумий йигилиш регламенти ва санок комиссияси таркибини тадиклаш.

2.2018 йил молиявий-хужалик фаолияти натижалари ва жамият  бизнес режасининг бажарилиши юзасидан  жамият ижро органининг хисоботини тасдиклаш.

3.2018 йил молиявий-хужалик фаолияти натижаларини текшириш юзасидан ташки аудитор томонидан берилган хулоса тугрисида;

4.2018 йил молиявий-хужалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан тафтиш комиссиясининг хулосаси тугрисида;

5.Кузатув кенгашининг 2018 йилда жамиятда корпоратив бошкарув тамойилларига риоя килиниши юзасидан хисоботи ва уни кабул килган карорларини тасдиклаш.

6.2018 йил учун жамиятнинг бухгалтерия баланси ва фойда –зарарлар хисоб варагини тасдиклаш;

7.2018 йил якуни буйича жамиятнинг соф фойда таксимотини  тасдиклаш;

8.2019 йил молиявий-хужалик фаолиятини текшириш учун ташки аудиторлик ташкилотини ва унга туланадиган хакнинг энг юкори  микдорини белгилаш.

9.Жамият бошкарув раиси билан тузилган мехнат шартномасини 1 йилга узайтириш тугрисида;

10.2019 йил учун жамият бизнес режасини тасдиклаш;

11.Жамият бошкарув аъзоларини сайлаш

12.Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш;

13.Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш;

 1. Корпоратив бошкарув тизимини бахолаш буйича хулосани тасдиклаш.

15.Жамиятнинг ички низомларини  тасдиклаш.

16.2018 йил якунларига кура тафтиш ва санок комиссияси аъзоларини йиллик такдирлаш микдорларини тасдиклаш;

            Умумий йигилиш катнашчилари шахсан тасдикловчи хужжат   билан, акциядорларнинг вакиллари эса кушимча белгиланган тартибда тасдикланган равишда ишончномалар билан келишлари суралади.

                        Телефон:      543-51-11

 

     1.Кимматли когозлар эгаларининг руйхатини тузиш тугрисида кузатув кенгаш томонидан карор кабул килинган сана- 2019 йил 26 феврал

 1. Акциядорларга хабар бериш учун реестирни тузиш санаси – 2019 йил 26 феврал.

    3.Умумий йигилишда иштирок этиш хукукига эга булган акциядорлар реестрини тузиш санаси 2019 йил 15 март .

 

Izoh qoshish

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ISHONCH TELEFONLARI

 • (73) 543-51-11

Саll-center

 • (73)543-46-38

Murojaatlar statistikasi

 • Yozma murojaatlar - 43
 • Og’zaki murojaatlar - 34
 • Veb sayt orqali kelib tushgan murojaatlar - 55
 • YaIDHP (my.gov.uz) orqali kelib tushgan murojaatlar - 20
 • Ishonch telefoni orqali kelib tushgan murojaatlar - 19

Faol invitisiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili


Statistika

 • Хозир сайтда
 • Барча ташриф

 • : 0
 • : 115,456

ТАКВИМ

fevral 2016
dusecho pay jushan yak
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29